Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 23 Dackevägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Dackevägen 1017 22,3% 34,2% 22,3% 21,1% 6,0% 47,9% 52,1%   2,7%
Summa 1017 22,3% 34,2% 22,3% 21,1% 6,0% 47,9% 52,1% 2,7%

http://www.val.se