Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 26 Ekedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Ekedal 1552 19,1% 31,2% 23,4% 26,3% 6,1% 47,7% 52,3%   4,2%
Summa 1552 19,1% 31,2% 23,4% 26,3% 6,1% 47,7% 52,3% 4,2%

http://www.val.se