Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 35 Kolarängen/Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
35 Kolarängen/Villastaden 1354 15,9% 30,9% 28,3% 25,0% 6,6% 50,4% 49,6%   3,5%
Summa 1354 15,9% 30,9% 28,3% 25,0% 6,6% 50,4% 49,6% 3,5%

http://www.val.se