Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lillhaga-Sandtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillhaga-Sandtorp 1285 11,2% 47,3% 24,1% 17,4% 6,6% 49,9% 50,1%   1,4%
Summa 1285 11,2% 47,3% 24,1% 17,4% 6,6% 49,9% 50,1% 1,4%

http://www.val.se