Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 1 Gamla stan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 1 Gamla stan 1538 15,6% 28,3% 25,4% 30,8% 4,2% 47,6% 52,4%   14,4%
Summa 1538 15,6% 28,3% 25,4% 30,8% 4,2% 47,6% 52,4% 14,4%

http://www.val.se