Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Adolf Fredrik 3 Norrmalm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 3 Norrmalm N 1421 22,7% 35,7% 22,9% 18,8% 4,9% 49,7% 50,3%   5,7%
Summa 1421 22,7% 35,7% 22,9% 18,8% 4,9% 49,7% 50,3% 5,7%

http://www.val.se