Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gustav Vasa 5 Gustav Vasa kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 5 Gustav Vasa kyrka 1566 18,9% 35,7% 26,6% 18,8% 5,2% 48,9% 51,1%   4,2%
Summa 1566 18,9% 35,7% 26,6% 18,8% 5,2% 48,9% 51,1% 4,2%

http://www.val.se