Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Matteus 1 Hagagatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 1 Hagagatan mm 1836 19,6% 42,0% 21,2% 17,2% 4,0% 46,6% 53,4%   17,7%
Summa 1836 19,6% 42,0% 21,2% 17,2% 4,0% 46,6% 53,4% 17,7%

http://www.val.se