Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 2 Engelbr kyrka S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 2 Engelbr kyrka S 1411 19,0% 34,9% 25,2% 20,9% 6,0% 48,1% 51,9%   6,4%
Summa 1411 19,0% 34,9% 25,2% 20,9% 6,0% 48,1% 51,9% 6,4%

http://www.val.se