Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 4 Engelbr kyrka Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 4 Engelbr kyrka Ö 1369 16,0% 34,6% 24,5% 24,8% 5,0% 47,5% 52,5%   6,7%
Summa 1369 16,0% 34,6% 24,5% 24,8% 5,0% 47,5% 52,5% 6,7%

http://www.val.se