Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 6 Engelbr kyrka NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 6 Engelbr kyrka NV 1376 14,6% 30,6% 29,1% 25,7% 4,7% 49,2% 50,8%   5,6%
Summa 1376 14,6% 30,6% 29,1% 25,7% 4,7% 49,2% 50,8% 5,6%

http://www.val.se