Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 8 Tekniska högskolan V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 8 Tekniska högskolan V 1454 29,8% 32,6% 20,9% 16,7% 7,8% 47,4% 52,6%   2,3%
Summa 1454 29,8% 32,6% 20,9% 16,7% 7,8% 47,4% 52,6% 2,3%

http://www.val.se