Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 11 Universitetet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 11 Universitetet Ö 856 80,0% 17,9% 1,8% 0,4% 13,2% 57,5% 42,5%   9,7%
Summa 856 80,0% 17,9% 1,8% 0,4% 13,2% 57,5% 42,5% 9,7%

http://www.val.se