Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 13 Engelbr kyrka N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 13 Engelbr kyrka N 1307 27,5% 39,2% 17,5% 15,8% 3,7% 52,3% 47,7%   5,1%
Summa 1307 27,5% 39,2% 17,5% 15,8% 3,7% 52,3% 47,7% 5,1%

http://www.val.se