Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 1 Hedvig Eleonora V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 1 Hedvig Eleonora V 1495 17,7% 34,2% 21,5% 26,6% 3,9% 46,5% 53,5%   17,1%
Summa 1495 17,7% 34,2% 21,5% 26,6% 3,9% 46,5% 53,5% 17,1%

http://www.val.se