Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 2 Hedvig Eleonora NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 2 Hedvig Eleonora NV 1231 21,4% 37,1% 20,4% 21,0% 4,4% 47,8% 52,2%   7,5%
Summa 1231 21,4% 37,1% 20,4% 21,0% 4,4% 47,8% 52,2% 7,5%

http://www.val.se