Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 9 Oscars kyrka NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 9 Oscars kyrka NÖ 1670 16,9% 31,9% 22,4% 28,8% 4,4% 44,4% 55,6%   4,4%
Summa 1670 16,9% 31,9% 22,4% 28,8% 4,4% 44,4% 55,6% 4,4%

http://www.val.se