Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 18 Gärdet NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 18 Gärdet NV 1155 41,9% 30,0% 14,0% 14,1% 7,5% 49,1% 50,9%   5,1%
Summa 1155 41,9% 30,0% 14,0% 14,1% 7,5% 49,1% 50,9% 5,1%

http://www.val.se