Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oscar 23 Tessinparken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 23 Tessinparken Ö 1561 19,3% 30,7% 19,8% 30,2% 3,7% 43,3% 56,7%   4,8%
Summa 1561 19,3% 30,7% 19,8% 30,2% 3,7% 43,3% 56,7% 4,8%

http://www.val.se