Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 2 Pontonjärparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 2 Pontonjärparken 1226 18,0% 41,0% 20,5% 20,5% 2,4% 44,3% 55,7%   3,5%
Summa 1226 18,0% 41,0% 20,5% 20,5% 2,4% 44,3% 55,7% 3,5%

http://www.val.se