Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 3 Celsiusgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 3 Celsiusgatan mm 1268 24,8% 45,4% 16,8% 12,9% 2,8% 48,6% 51,4%   3,9%
Summa 1268 24,8% 45,4% 16,8% 12,9% 2,8% 48,6% 51,4% 3,9%

http://www.val.se