Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 5 Polishuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 5 Polishuset 1125 20,0% 41,5% 20,4% 18,0% 3,8% 45,2% 54,8%   3,6%
Summa 1125 20,0% 41,5% 20,4% 18,0% 3,8% 45,2% 54,8% 3,6%

http://www.val.se