Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 8 Piperska muren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 8 Piperska muren 1465 19,7% 41,4% 23,1% 15,8% 5,6% 50,5% 49,5%   5,1%
Summa 1465 19,7% 41,4% 23,1% 15,8% 5,6% 50,5% 49,5% 5,1%

http://www.val.se