Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 9 Kungsklippan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 9 Kungsklippan mm 1390 22,5% 39,6% 20,7% 17,1% 4,0% 51,1% 48,9%   4,1%
Summa 1390 22,5% 39,6% 20,7% 17,1% 4,0% 51,1% 48,9% 4,1%

http://www.val.se