Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 11 S:t Eriksområdet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 11 S:t Eriksområdet V 1234 12,2% 37,5% 25,7% 24,6% 4,2% 47,5% 52,5%   3,1%
Summa 1234 12,2% 37,5% 25,7% 24,6% 4,2% 47,5% 52,5% 3,1%

http://www.val.se