Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 12 Rådhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 12 Rådhuset 1127 17,1% 44,0% 21,7% 17,2% 4,2% 48,6% 51,4%   4,8%
Summa 1127 17,1% 44,0% 21,7% 17,2% 4,2% 48,6% 51,4% 4,8%

http://www.val.se