Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mm 1245 18,5% 35,5% 20,2% 25,8% 2,5% 45,6% 54,4%   3,6%
Summa 1245 18,5% 35,5% 20,2% 25,8% 2,5% 45,6% 54,4% 3,6%

http://www.val.se