Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Göran 1 Fredhäll S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 1 Fredhäll S 1517 20,9% 38,6% 21,4% 19,2% 2,8% 44,9% 55,1%   16,5%
Summa 1517 20,9% 38,6% 21,4% 19,2% 2,8% 44,9% 55,1% 16,5%

http://www.val.se