Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Göran 5 Kristinebergs strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 5 Kristinebergs strand 1287 19,7% 44,8% 22,9% 12,6% 3,8% 49,0% 51,0%   3,8%
Summa 1287 19,7% 44,8% 22,9% 12,6% 3,8% 49,0% 51,0% 3,8%

http://www.val.se