Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Göran 7 Marieberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 7 Marieberg S 831 18,9% 38,9% 21,1% 21,2% 3,2% 42,2% 57,8%   3,5%
Summa 831 18,9% 38,9% 21,1% 21,2% 3,2% 42,2% 57,8% 3,5%

http://www.val.se