Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Göran 18 Flemingtorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 18 Flemingtorget 1399 22,9% 39,7% 19,3% 18,1% 5,7% 48,6% 51,4%   3,6%
Summa 1399 22,9% 39,7% 19,3% 18,1% 5,7% 48,6% 51,4% 3,6%

http://www.val.se