Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Göran 21 Fredhällsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 21 Fredhällsparken 964 30,0% 45,5% 14,2% 10,3% 1,8% 49,3% 50,7%   3,1%
Summa 964 30,0% 45,5% 14,2% 10,3% 1,8% 49,3% 50,7% 3,1%

http://www.val.se