Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Göran 24 Östra Hornsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 24 Östra Hornsberg 763 26,6% 50,1% 18,5% 4,8% 5,0% 51,4% 48,6%    
Summa 763 26,6% 50,1% 18,5% 4,8% 5,0% 51,4% 48,6%

http://www.val.se