Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 1 Västertorp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 1 Västertorp N 1456 17,1% 32,4% 24,1% 26,4% 4,5% 45,3% 54,7%   14,0%
Summa 1456 17,1% 32,4% 24,1% 26,4% 4,5% 45,3% 54,7% 14,0%

http://www.val.se