Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 3 Västertorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 3 Västertorp S 1786 20,4% 40,9% 17,1% 21,6% 3,8% 45,8% 54,2%   1,2%
Summa 1786 20,4% 40,9% 17,1% 21,6% 3,8% 45,8% 54,2% 1,2%

http://www.val.se