Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 5 Fruängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 5 Fruängen Ö 1440 24,0% 34,9% 20,3% 20,8% 6,4% 48,0% 52,0%   1,8%
Summa 1440 24,0% 34,9% 20,3% 20,8% 6,4% 48,0% 52,0% 1,8%

http://www.val.se