Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 12 Långsjö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 12 Långsjö N 1520 15,5% 45,1% 23,6% 15,7% 6,7% 51,2% 48,8%   2,2%
Summa 1520 15,5% 45,1% 23,6% 15,7% 6,7% 51,2% 48,8% 2,2%

http://www.val.se