Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 15 Långbro Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 15 Långbro Ö 1313 17,5% 42,3% 26,0% 14,1% 8,4% 49,8% 50,2%   1,9%
Summa 1313 17,5% 42,3% 26,0% 14,1% 8,4% 49,8% 50,2% 1,9%

http://www.val.se