Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 16 Solberga SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 16 Solberga SV 1528 20,5% 39,1% 20,0% 20,4% 8,3% 46,2% 53,8%   3,1%
Summa 1528 20,5% 39,1% 20,0% 20,4% 8,3% 46,2% 53,8% 3,1%

http://www.val.se