Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 18 Solberga NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 18 Solberga NÖ 1253 21,4% 39,4% 21,5% 17,7% 6,3% 48,4% 51,6%   1,9%
Summa 1253 21,4% 39,4% 21,5% 17,7% 6,3% 48,4% 51,6% 1,9%

http://www.val.se