Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 19 Solberga mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 19 Solberga mellersta 1513 19,0% 39,6% 22,1% 19,3% 5,8% 46,5% 53,5%   2,0%
Summa 1513 19,0% 39,6% 22,1% 19,3% 5,8% 46,5% 53,5% 2,0%

http://www.val.se