Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 21 Örby Slott

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 21 Örby Slott 1253 19,2% 38,6% 21,0% 21,1% 5,7% 48,1% 51,9%   1,4%
Summa 1253 19,2% 38,6% 21,0% 21,1% 5,7% 48,1% 51,9% 1,4%

http://www.val.se