Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 1 Stureby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 1 Stureby N 1707 13,1% 39,2% 22,4% 25,2% 4,6% 49,3% 50,7%   15,4%
Summa 1707 13,1% 39,2% 22,4% 25,2% 4,6% 49,3% 50,7% 15,4%

http://www.val.se