Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 4 Stureby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 4 Stureby S 1337 24,9% 40,1% 18,2% 16,8% 4,8% 46,2% 53,8%   2,5%
Summa 1337 24,9% 40,1% 18,2% 16,8% 4,8% 46,2% 53,8% 2,5%

http://www.val.se