Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 6 Bandhagen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 6 Bandhagen mellersta 1529 20,1% 36,5% 21,3% 22,1% 5,5% 45,4% 54,6%   2,0%
Summa 1529 20,1% 36,5% 21,3% 22,1% 5,5% 45,4% 54,6% 2,0%

http://www.val.se