Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 15 Örby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 15 Örby N 1232 19,9% 41,2% 23,1% 15,8% 8,8% 51,0% 49,0%   1,3%
Summa 1232 19,9% 41,2% 23,1% 15,8% 8,8% 51,0% 49,0% 1,3%

http://www.val.se