Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 21 Hagsätra C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 21 Hagsätra C 1002 26,1% 30,9% 21,2% 21,8% 6,6% 50,8% 49,2%   2,5%
Summa 1002 26,1% 30,9% 21,2% 21,8% 6,6% 50,8% 49,2% 2,5%

http://www.val.se