Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 23 Hagsätra mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 23 Hagsätra mellersta 1106 28,0% 37,9% 20,4% 13,7% 10,6% 48,4% 51,6%   3,7%
Summa 1106 28,0% 37,9% 20,4% 13,7% 10,6% 48,4% 51,6% 3,7%

http://www.val.se