Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 24 Hagsätra V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 24 Hagsätra V 1442 20,0% 28,4% 19,5% 32,2% 7,0% 48,3% 51,7%   1,5%
Summa 1442 20,0% 28,4% 19,5% 32,2% 7,0% 48,3% 51,7% 1,5%

http://www.val.se