Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vantör 25 Hagsätra N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 25 Hagsätra N 1101 21,7% 33,7% 24,3% 20,3% 7,9% 47,2% 52,8%   1,8%
Summa 1101 21,7% 33,7% 24,3% 20,3% 7,9% 47,2% 52,8% 1,8%

http://www.val.se